Mladi i odrasli

Proučavanje Reči

Subotna škola pomaže učenicima da razumeju Jevanđelje i lično mu se predaju, da duhovno rastu kroz proučavanje Biblije i Duha proroštva i primenjuju biblijske principe u svakodnevnom životu kao i da razviju molitveni život.

Druženje

Subotna škola neguje druženje među vernicima kroz sedmične programe, razvijanje projekata regrutovanja novih članova i njihovog integrisanja u život crkve, i pronalazi načine za oživljavanje neaktivnih vernika.

Misionski rad

Subotna škola pomaže učenicima da dožive viziju misionstva crkve u društvu, priprema ih za službu i nadahnuje za svedočenje. Ona razvija programe koji će ih uključiti u aktivnosti za zadobijanje duša.

Naglašavanje svetske misije

Subotna škola iznosi jasnu viziju globalne misije crkve. Ona promoviše ličnu, sistematsku i predanu podršku svetskoj misiji i neguje kod učenika želju da se ispuni nalog Jevanđelja.