Ova pouka namenjena je najmlađem dečjem uzrastu, od rođenja do treće godine. Predviđeno je da se svaka pouka koristi tokom četiri sedmice. Prvi deo pouke sadrži savete i uputstva roditeljima, a u drugom se nalazi biblijska pouka prilagođena spomenutom dečjem uzrastu. Treći i četvrti deo sadrže aktivnosti za roditelje i decu, i aktivnost učenja zlatnog stiha (pesmice, igre i sl.).

Pouke u štampanom izdanju možete da nabavite u Izdavačkoj kući "Preporod"