Priručnik za subotnu školu


je vodič za službenike subotne škole širom sveta. On je zasnovan na pravilnicima i procedurama koje su uspostavili savetnici subotne škole i administrativna tela Adventističke crkve, kao i na predlozima i idejama službenika u subotnoj školi. On nudi uputstva smišljena da pomognu organizovanje i efikasno i produktivno vođenje subotne škole u mesnoj crkvi. Priručnik sadrži neke pravilnike koje je postavila Hrišćanska adventistička crkvana svetskom nivou tako da se mogu primenivati u svim adventističkim crkvama u svetu. To je ipak fleksibilna knjiga jer sadrži mnogo ideja i predloga koji se mogu koristiti kako najbolje odgovara uslovima mesnih crkava u različitim područjima sveta.