“Svrha subotne škole ne treba da se izgubi u mehaničkim aranžmanima, koji oduzimaju vreme od drugih važnih stvari. Treba da se čuvamo formi i ceremonija koje će pomračiti pravi cilj zbog kojeg smo radili. Postoji opasnost u proširivanju sistema do takve mere da subotna škola postane zamorna kada, sasvim suprotno, treba da bude odmor, osveženje i blagoslov. Suviše mnogo pouzdanja se stavlja na formu i mašineriju a, istovremeno, životodavna Božja sila se ne manifestuje obraćenjem ljudi, zbog kojih je Hristos umro. Ovaj redosled se mora promeniti ako želimo da naše subotne škole ispune svrhu zbog koje postoje.

Elen G. Vajt, Counsels on Sabbath School Work, pp. 151, 156, 157

POZDRAVNA REČ

 • 2010_01_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2010_02_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2010_03_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2010_04_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2011_01_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2011_02_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2011_03_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2011_04_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2012_01_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2012_02_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2012_03_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2012_04_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_01_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_02_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_03_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_04_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_01_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_02_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_03_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_04_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_01_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_02_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_03_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_04_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_01_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_02_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_03_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_04_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_01_i_02_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_03_i_04_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_01_i_02_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_03_i_04_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_01_i_02_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_03_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_04_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_01_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_02_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_03_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_04_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2024_Pozdravna_rec_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_03_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_04_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_01_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_02_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_03_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_04_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_01_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_02_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_01_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_02_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_03_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_04_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_01_i_02_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_03_i_04_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_01_i_02_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_03_i_04_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_01_i_02_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_04_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_01_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_03_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_04_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_Pozdravna_rec_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_03_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_04_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_01_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_02_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_03_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_04_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_01_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_02_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_03_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_01_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_02_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_03_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_04_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_01_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_02_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_03_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_04_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_01_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_02_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_03_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_04_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_01_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_02_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_03_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_04_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2024_01_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2024_02_Pozdravna_rec_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

SAVETI

 • 2010_01_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2010_02_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2010_03_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2010_04_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2011_01_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2011_02_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2011_03_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2011_04_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2012_01_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2012_02_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2012_03_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2012_04_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_01_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_02_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_03_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_04_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_01_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_02_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_03_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_04_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_01_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_02_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_03_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_04_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_01_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_02_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_03_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_04_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_01_i_02_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_03_i_04_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_01_i_02_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_03_i_04_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_01_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_02_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_03_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_01_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_02_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_03_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_04_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_Saveti_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2011_03_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_03_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_04_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_01_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_02_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_04_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_02_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_01_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_02_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_03_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_04_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_01_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_02_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_03_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_04_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_01_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_02_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_03_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_04_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_01_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_02_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_04_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_03_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_043_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_Saveti_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_03_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_04_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_01_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_02_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_03_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_04_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_01_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_02_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_03_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_04_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_01_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_02_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_03_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_04_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_01_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_02_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_03_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_04_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_01_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_02_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_03_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_04_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_01_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_02_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_03_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_04_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2024_01_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2024_02_Saveti_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

MISIONSKA PORUKA

 • 2010_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2011_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2012_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_1_i_2_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_3_i_4_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2024_Misionska_poruka_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_03_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_02_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_03_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_04_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_02_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_01_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_02_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_03_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_04_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_01_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_02_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_03_i_04_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_01_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_02_03_04_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_02_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_01_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_03_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_04_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_Misionska_poruka_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_03_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_04_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_01_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_02_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_03_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_04_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_01_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_02_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_03_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_04_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_01_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_02_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_03_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_04_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_01_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_02_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_03_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_04_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_01_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_02_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_03_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_04_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_01_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_02_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_03_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_04_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2024_01_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2024_02_Misionska_poruka_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

MISIONSKA PROPOVED

 • 2010_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2011_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2012_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2013_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2024_Misionske_propovedi_srpski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_01_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_02_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_03_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2014_04_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_01_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2015_02_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_01_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_02_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_03_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2016_04_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_01_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_02_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_03_i_04_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_01_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_02_03_04_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_02_03_04_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_01_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_03_04_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_Misionske_propovedi_madjarski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_03_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2017_04_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_01_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_02_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_03_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2018_04_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_01_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_02_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_03_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2019_04_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_01_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_02_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_03_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2020_04_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_02_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_03_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2021_04_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_01_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_02_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_03_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2022_04_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_01_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_02_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_03_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2023_04_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2024_01_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

 • 2024_02_Misionske_propovedi_makedonski_jezik.pdf

  PDF Document

Vođe i službenici u našim subotnim školama imaju veoma važno, široko polje za obrađivanje. Potrebno je da budu kršteni Božjim Svetim Duhom, tako da njihovi umovi mogu biti nadahnuti da koriste najbolje metode i slede najbolje planove kako bi njihov rad u potpunosti bio uspešan. Različiti umovi i kvaliteti će uneti sveže ideje, nova razmišljanja; i to je od suštinske važnosti.

Elen G. Vajt, Counsels on Sabbath School Work, p. 11, 165